Auditorské služby

Cílem FSG Group je vytvoření takových vztahů s klientem, které budou přínosem pro obě strany. Důkladná znalost a pochopení předmětu podnikání našich klientů jsou možné jedině za předpokladu vytvoření těsných vazeb. Tyto vazby jsou podmínkou pro poskytování služeb špičkové kvality. Produktem našich služeb jsou informace, na jejichž základě může klient činit taková rozhodnutí, která posílí jeho pozici na trhu, eliminují možná rizika, a tak zvyšují hodnotu společnosti. Základem našeho auditorského přístupu je především testování vnitřního kontrolního systému, analýza rizik a provádění testů věcné správnosti pomocí speciálně vyvinutých metod.

 

V rámci auditorských služeb nabízíme:

  • Statutární audit
  • Sestavení finančních výkazů dle IFRS nebo US GAAP
  • Audit konsolidovaných účetních závěrek dle české legislativy i mezinárodních účetních standardů
  • Interní audit
  • Metodické účetní poradenství
  • Forenzní audit
  • Audit ekonomického software

 

Auditorské služby v rámci skupiny FSG Group zajišťuje firma FSG Finaudit, s. r. o., a spadají pod dohled Mgr. Oldřicha Mrkose, ředitele divize auditorských služeb.