FSG Finaudit, s. r. o.

Auditorská společnost FSG Finaudit, s. r. o., byla založena již v roce 1995 a v roce 2008 se stala součástí skupiny FSG Group. V současné době nabízí auditorské činnosti včetně poradenství v oblasti účetnictví, daňového systému, mezinárodních účetních standardů, aplikaci informačních systémů a managementu společnosti. Řeší projekty vzniku společností a jejich přeměn, kapitálových operací holdingů, investičních fondů aj.

Rozsáhlou agendu zajišťuje tým zkušených odborníků z oblasti auditingu, účetnictví, daňového poradenství, informačních technologií atd. Ve společnosti působí kvalifikovaní odborníci zejména s účetní a softwarovou praxí – auditoři a registrovaní asistenti auditora, daňoví poradci a soudní znalci.

Společnost se dynamicky rozvíjí, o čemž svědčí i hodnocení a statistiky prováděné Komorou auditorů ČR, zveřejňované v časopise AUDITOR. V těchto hodnoceních se společnost FSG Finaudit,  s. r. o., pohybuje od roku 2003 podle výše ročního obratu mezi prvními pěti ryze českými auditorskými společnostmi.

Firma FSG Finaudit, s. r. o., zajištuje v rámci skupiny FSG Group auditorské služby, které spadají pod dohled Mgr. Oldřicha Mrkose, ředitele divize auditorských služeb a partnera skupiny FSG Group.

 

Zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech je nám uložena povinnost zveřejnit Zprávu o průhlednosti.

Zpráva o průhlednosti za rok 2009 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2010 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2011 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2012 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2013 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2015 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2016 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2017 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2018 ke stažení zde.

Zpráva o průhlednosti za rok 2019 ke stažení zde.

 

FSG Finaudit, s. r. o.

IČ: 61947407

Sídlo: Olomouc, tř. Svobody 645/2, PSČ 772 00

 

2303140719-deskhorizontal