Podporujeme umění

FSG Group je hlavním podporovatelem významného českého fotografa a výtvarníka Vladimíra Židlického. Tímto spojením deklarujeme svůj zájem přispět k tvorbě hodnot, které přesahují horizonty, v jejichž rámci realizujeme své podnikatelské plány.

Tvorba Vladimíra Židlického se zaměřuje zejména na inscenovanou fotografii nahých postav. Kvalitu autorova díla dokládá jeho zastoupení ve sbírkách Centre Georges Pompidou, Paříž, Museum of Modern Art, New York, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem a dalších.