Účetnictví a controlling

FSG Group nabízí komplexní služby v oblasti outsourcingu účetních procesů společnostem a organizacím jakékoli velikosti působícím ve všech odvětvích. Využíváme při tom nejmodernějších informačních technologií, které umožňují automatizovat veškeré procesy a maximálně zefektivnit celý proces zpracování účetních dat.

FSG Group se zároveň snaží svým klientům prezentovat účetnictví nikoliv jen jako zákonnou povinnost, ale především jako podpůrný nástroj pro efektivní řízení společnosti.

Nabízíme jak kompletní outsourcing, kdy veškeré účetní operace jsou zpracovávány na našem programovém vybavení prostřednictvím vzdáleného přístupu a klientovi jsou prezentovány předem definované výstupy, tak i možnost, že účetnictví klienta je zpracováváno našimi specialisty přímo v provozovně klienta na jeho softwarovém vybavení. Podobná praxe je uplatňována rovněž při zpracovávání mzdové administrativy.

Zvláštní pozornost si zaslouží rovněž možnost externího controllingu, jehož podstatou je aktivní sledování chování nákladů a upozorňování na možné neefektivnosti v hospodaření podniku.

V rámci účetních služeb nabízíme:

  • Kompletní outsourcing účetních procesů a mzdové administrativy
  • Poradenství v oblasti účetnictví dle české i mezinárodní legislativy
  • Zpracování standardních účetních výkazů
  • Zpracování individuálních manažerských výkazů
  • Finanční analýza účetních dat
  • Controlling

 

Účetnictví a controlling v rámci skupiny FSG Group zajišťuje firma FSG Svoboda Šteinfeld, s. r. o., a spadá pod dohled Ing. Jakuba Šteinfelda, ředitele divize účetnictví a controllingu a vedoucího partnera skupiny FSG Group.