Daňové poradenství

Daňové služby FSG Group zahrnují komplexní poradenství u všech daní včetně sestavování daňových přiznání, daňového plánování a daňových analýz. Naším cílem je přinést klientovi přehledná řešení komplexních daňových problémů, která se promítnou do významných finančních úspor. Základem je detailní znalost jeho potřeb a aktivní přístup při hledání postupů vedoucích k pozitivnímu finančnímu efektu v rámci platné právní úpravy. Naší snahou je vysvětlit klientovi nutnost, aby se daňové plánování stalo součástí jeho dlouhodobé podnikové strategie a důležitým článkem celého rozhodovacího procesu v rámci podnikové hierarchie.

Z portfolia našich služeb poskytovaných v rámci daňového poradenství FSG Group je třeba upozornit na specifickou službu Daňový audit. Při Daňovém auditu simulujeme průběh případné daňové kontroly a upozorňujeme klienta na možná potenciální rizika včetně jejich finančního vyhodnocení. Součástí Daňového auditu je rovněž návrh řešení, která budou směřovat k eliminaci identifikovaných rizik.

V rámci daňového poradenství nabízíme:

  • Daňové poradenství a daňové plánování dle české i mezinárodní legislativy
  • Daň z příjmů právnických a fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla
  • Služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního zabezpečení
  • Transferové ceny
  • Daňový audit
  • Zastupování klienta při daňových kontrolách a při řešení sporů

 

Daňové poradenství v rámci skupiny FSG Group zajišťuje firma FSG Svoboda Šteinfeld, s. r. o., a spadá pod dohled Ing. Pavla Průdka, ředitele divize daňového a transakčního poradenství a partnera skupiny FSG Group.