Odborné vzdělávání a školení

Kontinuální zvyšování odborné úrovně příslušných pracovníků našich klientů v oblasti účetní a daňové problematiky vytváří základní rámec pro celou škálu našich služeb a umožňuje jejich efektivní realizaci. Vzhledem k našemu profesnímu zaměření dokážeme přesně identifikovat potřeby klientů a pružně na ně reagovat. Nemáme ambici konkurovat zavedeným vzdělávacím agenturám, chceme našim klientům zajistit takový systém profesního vzdělávání jejich zaměstnanců, který bude integrálním doplňkem našich dalších služeb.

 

Odborné vzdělávání a školení v rámci skupiny FSG Group zajišťuje firma FSG Educa, s. r. o., a spadá pod dohled Dany Šmídové.