Prohlášení ke klientům

Při poskytování našich služeb se vždy snažíme připravit pro klienta takové řešení, které v daném okamžiku a v závislosti na informacích, jimiž v daný okamžik disponujeme, považujeme za nejlepší. Toto, prosím, mějte na paměti, pokud budete v budoucnu námi doporučené řešení hodnotit.

Pokud nejsme stoprocentně přesvědčeni, že můžeme klientovi pomoci s řešením jeho problémů, spolupráci vůbec nezahájíme, popřípadě ji ukončíme.

Nerozlišujeme naše klienty na malé a velké, na více důležité a méně důležité. Každý, kdo akceptuje naše podmínky, od nás dostane maximum našich schopností.

Naše činnost je podnikáním s cílem dosažení přiměřeného zisku. Cena za naše služby musí odrážet hodnotu poskytnutých služeb a zároveň musí být klientem považována za odpovídající. Chceme konkurovat především kvalitou svých služeb.