FSG Group – Důvěra zavazuje

FSG Group je česká poradenská společnost, která poskytuje své služby velkým a středně velkým podnikům v oblasti auditu, účetního a daňového poradenství, transakčního a ekonomického poradenství. Naše služby jsou založené na vysoké odborné způsobilosti a profesionalitě našich týmů
a na osobním a individuálním přístupu ke klientovi. Naším cílem je porozumět potřebám našich klientů a navázat s nimi vztah založený na principech vzájemné důvěry a respektu. Více