Mgr. Oldřich Mrkos – partner

daňový poradce

Oldřich Mrkos je partnerem společnosti FSG Group odpovědným za divizi auditorských služeb a řízení kanceláře v Brně. Je absolventem Podnikatelské fakulty VUT Brno. Od roku 2006 je členem Komory daňových poradců. Jeho profesní specializací je zejména daňová problematika právnických a fyzických osob a audit účetních závěrek konsolidovaných celků.

Oldřich Mrkos dohlíží na auditorské služby, které v rámci skupiny FSG Group zajišťuje firma FSG Finaudit, s. r. o.

Posted on:

Comments are closed.